Ympäristöterveyden varautumispäivä

Ympäristöterveydenhuollon yksi merkittävä tehtäväalue on selvittää erilaisia epidemioita ja häiriötilanteita sekä pyrkiä toiminnallaan minimoimaan niistä aiheutuvat haitat. Näiden tilanteiden laadukas selvitystyö edellyttää suunnitelmallista varautumista sekä erilaisten tilanteiden säännöllistä harjoittelua niin omalla henkilöstöllä kuin yhteistyötahojen kanssa.

Ympäristöterveydenhuollon henkilöstö piti 6.10. vuosittaisen varautumisen kehittämispäivän, jossa läpikäytiin ajankohtaisia varautumiseen liittyviä asioita sekä toteutettiin työpöytäharjoituksena viestintään ja keskinäiseen yhteistyöhön painottunut harjoitus. Harjoituksen läpivieminen edellytti tiivistä yhteistyötä eläinlääkinnän, elintarvikevalvonnan, terveydensuojelun sekä tilannejohdon välillä. Harjoituksessa simuloitiin myös muita yhteistyötahoja muun muassa aluehallintoviranomaista ja tartuntatautiviranomaista.

Harjoittelu osoittautui erittäin hyödylliseksi ja osoitti, kuinka haastavaa viestintä on epidemiatilanteissa. Toiminnastamme löytyi paljon erinomaisesti toimivia kokonaisuuksia mutta myös kehittämisen kohteita tulevaisuuteen. 

Lue uusimmat uutiset

Katso kaikki uutiset
Ilmanvaihtoventtiili

Ilmanvaihto

Uutiset - 08.05.2024 - Asumisterveys

Kärkölän Kukonmäen vesitornissa tulipalotilanne

Uutiset - 25.01.2024 - Talousvesi