Elintarvikehuoneisto kotona

Elintarvikealan toiminnan voi rekisteröidä kotiin. Kotona toimivaa elintarvikehuoneistoa koskee pääsääntöisesti samat vaatimukset tilojen, rakenteiden ja omavalvonnan suhteen kuin muitakin elintarvikehuoneistoja. Toiminta on järjestettävä hygieenisellä tavalla. Asuminen ei saa aiheuttaa riskiä käsiteltäville elintarvikkeille. Elintarvikehuoneisto kotona ei saa aiheuttaa haittaa (melu, haju tms.) naapureille.  

Kotikeittiössä ei voi toimia hyväksytty elintarvikehuoneisto, eli elämistä saatavien elintarvikkeiden käsittely ennen vähittäismyyntiä ei ole sallittua kotikeittiössä.

Ohje kotona sijaitseville elintarvikehuoneistoille