Alkutuotanto

Viimeksi päivitetty: 15.03.2024

Elintarvikkeiden alkutuotantoa on esimerkiksi:

  • maidon-, hunajan- ja munantuotanto
  • tuotantoeläinten kasvatus
  • kalastus ja kalanviljely
  • hedelmien, kasvisten, viljan ja sienten viljely sekä näiden tuotteiden varastointi ja käsittely tuotantopaikalla niin, että tuotteiden luonne ei merkittävästi muutu (esim. kauppakunnostus)
  • elävien eläinten kuljetus teurastamoon
  • muiden alkutuotannon tuotteiden (paitsi maito) kuljettaminen jatkojalostuspaikkaan tai vähittäiskauppaan.

Alkutuotannosta tulee tehdä ilmoitus ympäristöterveyteen. Toiminnan oleellisista muutoksista, toiminnan keskeyttämisestä sekä toiminnan lopettamisesta on myös ilmoitettava.

Alkutuotantoilmoitusta ei tarvitse tehdä:

  • metsästyksestä
  • luonnonvaraisen riistan luovuttamisesta suoraan kuluttajalle alkutuotannon tuotteena (karva- tai höyhenpeitteinen riista, joka on suolistettu)
  • luonnonvaraisten kasvien ja sienten poimimisesta myyntitarkoituksessa.