Kuolleet eläimet

Viimeksi päivitetty: 15.04.2024

Lemmikki- ja harrastuseläimet

Kuolleet lemmikkieläimet ja hevoset saa haudata maahan kiinteistönomistajan luvalla. Hautaamisesta ei saa aiheutua vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle. Eläimiä ei tule haudata pohjavesialueelle, alle 250 metrin etäisyydelle kaivosta, vedenottamon suoja-alueelle eikä vesistöön viettävään rinteeseen.  

Lemmikkieläimet voi myös toimittaa tuhkattavaksi pieneläinkrematorioihin. Eläinlääkärivastaanotoilla on sopimus tuhkauspalvelusta krematorion kanssa.

Jotkut krematoriot ottavat vastaan myös hevosia.

Tarkempia ohjeita hautaamisesta: Ruokavirasto

Krematoriot

Suomen Eläintuhkaus Oy , avautuu uuteen välilehteen Metsäkulman Eläintuhkaus Oy , avautuu uuteen välilehteen Pennalan Eläintuhkaamo Oy , avautuu uuteen välilehteen Mäntsälän Lemmikkilehto Oy , avautuu uuteen välilehteen

Tuotantoeläimet

Päijät-Häme kuuluu itsestään kuolleiden ja lopetettujen tuotantoeläinten suhteen keräilyalueeseen, joten nautoja, lampaita, sikoja, vuohia tai siipikarjaa ei saa haudata, vaan ruhot on toimitettava hävityslaitokseen. Hartola kuuluu sikojen ja siipikarjan osalta ns. syrjäiseen alueeseen, jossa kyseiset raadot saa haudata.

Kuolleina syntyneet eläimet saa haudata koko Suomen alueella, samoin alle sadan linnun pitopaikoissa kuolleet linnut.

Lisätietoja:

Ruokaviraston ohjeita kuolleen tuotantoeläimen hautaamisesta

Honkajoki Oy:n yhteystiedot ja ohjeet raatokuljetuksen tilaamiseksi

Luonnoneläimet

Katso erillinen sivu