Elintarvikehuoneistosta ilmoittaminen

Viimeksi päivitetty: 15.03.2024

Rekisteröity elintarviketoiminta

Ilmoitus elintarvikehuoneistosta

Elintarvikealan toimijan on tehtävä ilmoitus uudesta elintarviketoiminnasta, toimijan vaihtumisesta, toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta elintarvikevalvontaan.  

Ilmoitus tulee tehdä elintarvikevalvontaan viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai toimijan vaihtumista. Ilmoituksen liitteenä tulee olla pohjapiirros, josta ilmenee tilat ja niiden käyttötarkoitus sekä laitteiden ja kalusteiden sijoittelu.

Milloin elintarviketoiminnasta ei tarvitse ilmoittaa? 

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos toimintaan liittyvät riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä sekä

  • elintarvikealan toiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin toimijan harjoittama muu elintarviketoiminta (esim. rautakaupan makeisten ja pakatun jäätelön myynti tai kampaamon kahvitarjoilu) 
  • toimija on yksityinen henkilö (esim. satunnainen leivonta ja leivonnaisten myynti torilla) 
  • toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena (esim. koulun tai urheiluseuran myyjäiset).

Vähäriskisiä elintarvikkeita ovat esimerkiksi huoneenlämmössä säilyvät, valmiiksi pakatut tuotteet.

Pop up-ravintolaa ei tarvitse rekisteröidä, jos toimintaa on korkeintaan 12 päivänä kalenterivuodessa. Pop-up-toiminnassa tulee noudattaa Ruokaviraston ohjeistusta.