Haittaeläimet ja tuholaiset

Viimeksi päivitetty: 15.04.2024

Haittaeläimet

Haitta- ja tuhoeläin on ihmisille haitallinen eläin, joka voi aiheuttaa ongelmia mm. ihmisen terveydelle, elintarvikkeille, asunnolle, kotieläimille, kasveille tai vaatteille. Haittaeläinten torjumiseksi tulisi pitää asunto puhtaana, varsinkin keittiö. Rottien ja muiden haitta- ja tuhoeläinten hävittäminen kuuluu kiinteistönomistajan ja/tai asukkaan vastuulle. Rotta- ja haittaeläin havainnoista kannattaa ottaa ensin yhteyttä isännöitsijään tai kiinteistön omistajaan.

Rotat

Yksittäisiä rottahavaintoja ei yleensä pidetä terveyshaittana eikä niitä tarvitse ilmoittaa ympäristöterveyteen. Laajemmista rottahavainnoista voi ilmoittaa ympäristöterveyteen. Melko matalalla kynnyksellä ympäristöterveys jakaa rottatiedotetta asuinalueelle, jossa havaintoja on tehty. Jos rottien tai muiden vahinkoeläimien voidaan katsoa aiheuttavan terveyshaittaa, voi terveydensuojeluviranomainen määrätä tarpeellisia toimenpiteitä vahinkoeläinten hävittämiseksi.

Rottien torjunnassa ennaltaehkäisy on tärkeää. Rottien esiintyminen asuinympäristössä viittaa siihen, että niille on ravintoa ja suojapaikkoja tarjolla. Kun rottien ravinnonsaanti vähenee, rotatkin vähenevät. Rakennusten rakojen ja läpivientien tilkitseminen tai verkkojen asennus ovat hyviä keinoja torjunnassa. Syksyn omenasadon omenat kannattaa kerätä maasta ajoissa ja ylimääräiset omenat tulee hävittää asianmukaisesti.

Rottien torjuntaan tarkoitettuja torjunta-aineita voivat hankkia ja käyttää vain tuholaistorjunta-alan ammattilaiset. Kuluttajille myytävät jyrsijämyrkyt ovat tarkoitettu lähinnä hiirten torjuntaan. Yksittäisten rottien pyydystämiseen on hyvä kokeilla loukkua. Loukkuun on hyvä asettaa syöttipala. Loukuista ei saa aiheutua vaaraa lapsille tai kotieläimille eikä muille luonnonvaraisille eläimille. Loukut on tarkastettava päivittäin. Kuolleet rotat voi hävittää sekajätteen mukana.

Lintujen ruokinta

Lintujen ruokinnasta ei saa aiheutua terveys- tai hygieniahaittaa naapureille tai lähiympäristölle. Lintuja ei saa ruokkia suoraan maahan vaan käytä asianmukaisia ruokinta-automaatteja tai lintulautaa. Huolehdi, että haittaeläimet kuten rotat, hiiret tai haittalinnut eivät pääse ruokintapaikalle. Lopeta ruokinta ja puhdista ruokintapaikka, jos lähiympäristö likaantuu tai jos havaitset rottia tai haittalintuja ruokintapaikalla.

Yleisillä alueilla, kuten puistoissa tai virkistysalueilla, lintujen ruokintaan tarvitaan maanomistajan lupa. Taloyhtiö voi kieltää tai rajoittaa järjestyssäännöissään lintujen ruokintaa pihoilla, parvekkeilla tai ikkunalaudoilla.

Lintuja ei tarvitse ruokkia kesällä, koska ne löytävät luonnosta tarvitsemansa ravinnon.

Tuholaistunnistuksesta ja torjunnasta

Asuntoihin tuhoeläimet kulkeutuvat useimmiten elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden mukana, muista huoneistoista tai matkatavaroiden mukana. Suuri osa keväällä, kesällä ja syksyllä löytyneistä hyönteisistä on kuitenkin täysin vaarattomia, luonnosta sisätiloihin kulkeutuneita vierailijoita.

Jos löydät asunnostasi tuhohyönteisiä, voit olla yhteydessä ympäristöterveyteen. Pyrimme auttamaan tunnistamisessa ja neuvomme tuholaisten torjunnassa. Tuhohyönteisten tulisi olla ehjiä, jotta tunnistaminen on mahdollista. Tunnistus ei ole aina välttämätön, sillä samat torjuntaohjeet pätevät moniin eri tuhohyönteisryhmiin. Sisätilojen tuhohyönteisistä voi päästä eroon omatoimisella torjunnalla kuluttajille myytävillä torjunta-aineilla. Tuhohyönteisten torjunta-aineita voi hankkia mm. tavarataloista, puutarhamyymälöistä tai rautakaupoista. Jos epäilet asunnossasi olevan tuhohyönteisiä, ota yhteyttä isännöitsijään. Vaativat torjunnat kannattaa jättää tuholaistorjunnan ammattilaisen tehtäväksi.

Tuholaistorjuntaa ja tunnistamista tekevien ammattilaisten yhteystiedot löydät esim. internetin hakukoneella (”tuholaistorjunta”). Ympäristöterveydellä ei ole tuhohyönteisten torjuntapalvelua.