Kosken kuohuntaa

Talousvesi

Ympäristöterveys valvoo talousvettä, jota käytetään juomavetenä, ruoan valmistamiseen ja muihin kotitaloustarkoituksiin kuten hygienian ylläpitämiseen. Talousvettä on myös vesi, jota käytetään elintarvikehuoneistoissa ja julkisissa tai kaupallisen toiminnanharjoittajan toiminnassa ihmisten käyttöön ja elintarvikkeiden valmistukseen.

Meiltä saa myös neuvoja ja ohjeita yksityisiin kaivoihin ja ylläpidettyihin lähteisiin liittyvissä asioissa.

Kosken kuohuntaa

Verkostovesi

Päijät-Hämeen ympäristöterveys valvoo toimialueensa kuntien vesilaitosten toimintaa ja niiden jakaman talousveden laatua säännöllisesti. Talousveden laatua valvotaan sosiaali- ja terveysministeriön asetusten mukaisesti.

Verkostovesi

Kaivovesi

Kaivon oikea sijainti, huolellinen suunnittelu ja rakentaminen sekä säännöllinen huolto ja tarvittaessa puhdistus- ja kunnostustoimet takaavat sen, että kaivon vesi pysyy puhtaana.

Kaivovesi