Vähittäismyynti

Viimeksi päivitetty: 28.05.2024

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynti

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myynti edellyttää kunnan viranomaisen toiminnanharjoittajalle hakemuksesta myöntämää vähittäismyyntilupaa. Lupa on myyntipaikka- ja luvanhaltijakohtainen. Myyntiä valvotaan tarkastuskäynnein. 

Tupakan myyntilupa haetaan Valviran järjestelmän kautta. Lupahakemuksen käsittelee paikallinen terveysviranomainen ja tekee maksullisen päätöksen, jonka jälkeen se siirtyy valvonnan piiriin. Myynnin valvonnasta peritään taksan mukainen vuosimaksu. 

Luvan myöntämisen ehtona on kirjallinen omavalvontasuunnitelma. 

Tupakan myyntiluvan haltijat voivat myydä tupakkatuotteiden lisäksi nikotiininesteitä tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen ympäristöterveydenhuoltoon. 

Tupakkarekisteri (tupakkalain mukaiset hakemukset) , avautuu uuteen välilehteen

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyynti

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyynti edellyttää kunnan viranomaisen toiminnanharjoittajalle hakemuksesta myöntämää vähittäismyyntilupaa. Nikotiinivalmisteiden myynnistä säädetään lääkelaissa.

Nikotiinivalmisteita saa myydä ainoastaan 18 vuotta täyttäneille. Vähittäismyyntilupamaksu määräytyy ympäristöterveydenhuollon maksutaksan perusteella.

Hakemus nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiin/ilmoitus myynnin lopettamisesta