Julkiset tilat

Viimeksi päivitetty: 15.04.2024

Terveydensuojelulain mukaisia ilmoituksen varaisia julkisia tiloja ovat mm. koulut, päiväkodit, lastensuojeluyksiköt, ympärivuorokautista hoivaa antavat yksiköt, majoitushuoneistot, yleiset liikuntatilat, uimahallit, kuntosalit sekä kauneushoitolat ja solariumit.   

Terveydensuojelu valvoo julkisten tilojen terveydellisiä olosuhteita suunnitelmallisilla ja säännöllisillä tarkastuksilla. Valvonnan tarkoitus on ennaltaehkäistä ja vähentää terveyshaittoja. 
Valvonta perustuu Päijät-Hämeen ympäristöterveyden omaan valvontasuunnitelmaan, joka pohjautuu valtakunnalliseen valvontaohjelmaan. Suunnitelmallisesta valvonnasta peritään maksutaksan mukainen maksu. Lisäksi tarkastuksia tehdään tarvittaessa ennalta suunnittelemattomasti mm. Käyttäjien ja asiakkaiden terveyshaittaepäilyilmoitusten perusteella. Epäiltäessä terveyshaittaa tulee aina ensin ottaa yhteyttä toiminnanharjoittajaan kuten koulun rehtoriin, päiväkodin johtajaan, kiinteistön omistajaan tai ylläpidosta vastaavaan tahoon, kuten isännöitsijään.  

Terveydensuojeluviranomainen osallistuu oman toimialansa asiantuntijana kuntien sisäilmaryhmien toimintaan, jotka ohjaavat julkisten tilojen sisäilmaongelmien selvitystä ja tiedottamista. Sisäilmaryhmä on moniammatillinen asiantuntijajäsenistä koostuva ryhmä, jossa on mm. tilojen käyttäjien, kiinteistön omistajan, työterveyden, työsuojelun, kouluterveyden ja ympäristöterveyden edustajat.

Jo tilojen suunnitteluvaiheessa kannattaa olla yhteydessä terveydensuojeluun. 

Työpaikkojen terveydellisiä olosuhteita ja turvallisuutta valvoo Työsuojeluhallinto.

Ilmoitusvelvollinen toiminta

Toiminnanharjoittajan on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Kirjallinen ilmoitus on tehtävä myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta ja toiminnan lopettamisesta. Uuden toiminnanharjoittajan on ilmoitettava toiminnanharjoittajan vaihtumisesta kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.

Ilmoitusvelvollisuus koskee seuraavia toimintoja:

  • majoitustoimintaan tarkoitettu tila
  • yleisölle avoin kuntosali, liikuntatila, sauna, kylpylä, uimahalli, maauimala ja uimaranta
  • päiväkoti ja lasten ja nuorten kokoontumiseen liittyvän toiminnan järjestämispaikka sekä esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukiokoulutusta, korkeakoulutusta, taiteen perusopetusta tai vapaata sivistystyötä järjestävä oppilaitos tai sen opetuksen järjestämispaikka
  • jatkuvaa hoitoa antava sosiaalihuollon toimintayksikkö
  • solariumpalvelu, ihoa rikkova toiminta (esimerkiksi tatuointiliike) ja erityistä hygieniaa edellyttävä kauneushoitola
  • talousvettä toimittava laitos. 

Terveydensuojelulain lopussa on liite, jossa on tarkemmin eritelty ilmoitusvelvollisuudesta ja valvonnan perusmaksusta Terveydensuojelulaki 763/1994 – Ajantasainen lainsäädäntö – FINLEX ® .

Terveydensuojelu käsittelee ilmoituksen ja antaa ilmoituksen tekijälle todistuksen. Todistus on maksullinen. Tämän jälkeen toimipaikka on terveydensuojelun säännöllisen valvonnan valvontakohde. Ensimmäinen säännöllisen valvonnan tarkastus pyritään tekemään 3 kuukauden sisällä toiminnan alkamisesta. Säännöllisen valvonnan tarkastukset ovat maksullisia ja niistä peritään maksutaksan mukainen maksu.

Valvonnan perusmaksu

Ilmoituksenvaraiset toiminnot kuuluvat tietyin poikkeuksin veroluontoisen valvonnan perusmaksun piiriin, jonka suuruus on 150 euroa vuodessa. Maksu peritään tammikuun 1. päivänä toiminnassa olevilta toiminnanharjoittajilta vuosittain. 
Muistathan siis tehdä ilmoituksen toiminnan lopettamisesta viivytyksettä. 

Lisätietoa ilmoitusvelvollisuudesta ja valvonnan vuosittaisesta perusmaksusta on saatavissa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran verkkosivuilta.

Terveydensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus (Valvira) , avautuu uuteen välilehteen