Huoneilman radon

Viimeksi päivitetty: 15.04.2024

Radon on asumisterveyteen liittyvä haitta Päijät-Hämeen alueella. Radon on hajuton, mauton ja väritön radioaktiivinen kaasu, joten sitä ei voi aistia. Rakennukset, joissa on maanvastaisia rakenteita, ovat alttiita radonongelmille. Asuntojen ja muiden oleskelutilojen radonpitoisuuden ei saa ylittä 300 Bq/m³. Uudisrakentamisessa rakennukset tulee suunnitella ja rakentaa siten, ettei radonpitoisuus ylittäsi 200 Bq/m³. 

Huoneilman radonpitoisuutta voidaan tutkia radonmittauspurkeilla. Mittauspurkkeja voi tilata Säteilyturvakeskukselta tai muilta kaupallisilta toimijoilta. Lisätietoa hyväksytyistä radonmittausmenetelmistä ja toimijoista löytyy Säteilyturvakeskuksen sivuilta.