Kaivovesi

Viimeksi päivitetty: 10.04.2024

Talousvesi hankitaan haja-asutusalueella usein omasta rengas- tai porakaivosta. Kaivon oikea sijainti, huolellinen suunnittelu ja rakentaminen sekä säännöllinen huolto ja tarvittaessa puhdistus- ja kunnostustoimet takaavat sen, että kaivon vesi pysyy puhtaana. Nämä toimenpiteet ja veden laadun säännöllinen seuranta ja tutkituttaminen ovat kaivon omistajan vastuulla. 

Kaivoveden laadun selvittäminen käyttöönotettaessa ja jatkossa säännöllisesti on suositeltavaa. Uuden kaivon tutkimus on suositeltavaa tehdä ensimmäisen kerran, kun maa-ainekset ovat tasaantuneet ja vettä juoksutettu riittävästi. Lapsiperheissä käytettävän veden laadun selvittämien on tärkeää. Mikrobit ovat suositeltavaa tutkia jatkossa kolmen vuoden välein ja kemialliset ominaisuudet kerran 5–10 vuodessa tilanteesta ja olosuhteista riippuen. Terveydensuojelun talousvesivalvonnasta  saa ohjeita veden laadun selvittämiseen, analyysitulosten tulkintaan ja kaivon kunnostamiseen.   

Kaivon kuntoa kannattaa seurata säännöllisesti sekä huoltaa ja korjata. Pitkään käyttämättömänä ollut kaivo tulee tyhjentää ennen käyttöä. Likaantuneen kaivon vesi saadaan usein huolto- ja korjaustoimenpiteillä puhtaaksi. Tai esimerkiksi kemiallinen laatu vedenkäsittelyllä käyttökelpoiseksi. Jos kaivossa on tarpeen tehdä desinfiointi, on otettava yhteys kaivojen kunnostukseen erikoistuneeseen yritykseen. Tällöin ruoka- ja juomavesi tulee keittää. Suositeltavaa on varmistaa toimenpiteiden onnistuminen uusintanäytteellä ennen veden käyttöä ruoka- tai juomavetenä.

Hyväkuntoisessa rengaskaivossa vesi kulkeutuu kaivoon pohjan suodatinhiekan kautta. Porakaivossa on hyvä veden saatavuus, mutta vedessä voi esiintyä maaperästä liuenneita aineita. Päijät-Hämeessä yksityistalouksien talousvesikaivoissa terveysriskejä aiheuttavat muun muassa: pinta- tai likaantuneiden vesien bakteerit (kaivon kunto), maaperästä liuenneet aineet kuten nitraatti, fluoridi, radon, uraani, arseeni rauta tai mangaani. Päijät-Häme sijaitsee korkean radonpitoisuuden alueella, joten myös radioaktiivisten aineiden tutkituttaminen on alueemme porakaivoista suositeltavaa. Viimeisimmän tutkimustiedon perusteella terveydensuojelu suosittelee mangaanin poistamista kaivovedestä, jos sen pitoisuus ylittää 80 µg/l. Erityisen tärkeää tämä on talouksissa, joissa on pieniä lapsia.

Kaivovesien tutkiminen – Päijät-Hämeen ympäristöterveys , avautuu uuteen välilehteen

Päijät-Hämeen ympäristöterveyden ohjeet