Elinympäristön terveyshaitat

Viimeksi päivitetty: 15.09.2023

Päijät-Hämeen ympäristöterveydenhuollon yksi tehtävistä on valvoa ja turvata terveellinen elinympäristö toimialueellaan yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

Tehtävänämme on myös tiedottaa elinympäristön terveyshaitoista sekä opastaa suojautumaan niiltä.

Valtaosa tästä työstä kohdistuu asuin- ja julkisten tilojen sisäolosuhteiden valvontaan ja ohjaukseen sekä talous- ja uimavesien laadun valvontatehtäviin.

Toimimme alamme asiantuntijana kuntien alueidenkäytön ja rakennusvalvonnan prosesseissa.