Eläinsuojelu

Viimeksi päivitetty: 15.04.2024

Valvontaeläinlääkäri valvoo eläinten hyvinvointilain noudattamista.

Päijät-Hämeen ympäristöterveyden valvottaviin kuntiin kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä.

Eläinten suojelusta säädetään eläinten hyvinvointilaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä. Laki eläinten hyvinvoinnista astui voimaan 1.1.2024. Eläinten hyvinvointilain tarkoituksena on edistää eläinten hyvinvointia ja suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla niiden hyvinvoinnille aiheutuvalta haitalta. Lain tarkoituksena on myös lisätä eläinten kunnioitusta ja hyvää kohtelua.

Epäillessäsi eläinten hyvinvointilain vastaista eläinten kohtelua voit tehdä asiasta eläinsuojeluilmoituksen. Eläinsuojeluilmoituksen tekijästä ei kerrota tietoja eteenpäin tarkastuksen kohteelle. Tarkastuksesta ja sen tuloksista ei kerrota tietoja ilmoittajalle.

Eläinsuojeluilmoituksen tekeminen

  • Sähköisellä ilmoituslomakkeella 
  • Virka-aikana valvontaeläinlääkärille sähköpostilla elainsuojelu@hollola.fi tai puhelimitse.
  • Päivystysaikana ja viikonloppuisin kiireelliset ilmoitukset päivystävälle tuotantoeläinlääkärille numeroon 0600 39 2120  (huom. maksullinen numero) tai poliisille ja kiireettömät ilmoitukset sähköpostilla valvontaeläinlääkärille elainsuojelu(at)hollola.fi.
  • Hätätilanteessa ole aina yhteydessä 112.
  • Sairas ja vahingoittunut eläin tarvitsee aina viipymättä asianmukaista hoitoa.

Ennen eläinsuojeluilmoituksen tekoa selvitä etukäteen eläimen pitopaikan tarkka osoite ja eläimen omistajan nimi, mikäli tämä on mahdollista.

Ilmoitusten johdosta tehtävät, epäilyyn perustuvat eläinsuojelutarkastukset pyritään tekemään aina ennalta ilmoittamatta. Eläinsuojelutarkastuksia tehdään myös ammattimaisesti tai laajamittaisesti seura- tai harrastuseläimiä pitäviin kohteisiin ilman epäilyä. Eläinten hyvinvointi lain mukaan ammattimaisesta tai muutoin laajamittaisesta seura- ja harrastuseläinten pidosta sekä luonnonvaraisten nisäkkäiden ja lintujen tuotantotarhauksesta ja riistanhoidollisesta tarhauksesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sille aluehallintovirastolle, jonka toimialueella toimintaa harjoitetaan.

Valvontaeläinlääkäreiden sähköpostiosoite on elainsuojelu(at)hollola.fi.
Valvontaeläinlääkäri puhelinnumero 044 480 1184.

Valvontaeläinlääkärin toimialaan kuulumattomat tehtävät

Valvontaeläinlääkärin tehtäviin eivät kuulu eläinten muille ihmisille aiheuttamat haitat. Valvontaeläinlääkäri ei hoida tapauksia, joissa eläintenpito tai muu eläimiin liittyvä toiminta aiheuttaa haittaa muille ihmisille. Esimerkiksi naapurustoa häiritsevä koirien haukkuminen, vapaana naapureiden pihamailla kulkeva kissa tai vastaavat ympäristölle haittaa aiheuttavat asiat eivät pääsääntöisesti ole eläinsuojeluasioita. Asiaan ei silloin sovelleta eläinten hyvinvointilakia, ellei tilanteeseen liity epäilyä eläinten hyvinvoinnista, huonosta hoidosta, kohtelusta tai pitopaikan turvallisuudesta. Järjestysongelmissa kehotetaan ensisijaisesti pyrkimään itse sopimaan asia häiriötä aiheuttavan eläimen omistajan (ja esimerkiksi taloyhtiön) kanssa. Järjestyslain rikkomuksesta voi tarvittaessa ilmoittaa myös poliisille.

Valvontaeläinlääkäri ei myöskään hoida eläinkauppaan tai vastaavaan liittyviä kiistoja. Tällaisissa tapauksissa tulee olla yhteydessä haitan aiheuttajaan ja selvittää asia osapuolten kesken. Eläinkauppaan liittyvissä kiistakysymyksissä voi myös olla yhteydessä kuluttaja-asiamieheen.

Mikäli eläintenpidosta aiheutuu selviä terveyshaittoja (esim. eläimen eritteiden haju rappukäytävässä) voi asiasta olla suoraan yhteydessä terveydensuojeluun.

Jos eläimestä taas aiheutuu välitöntä vaaraa ihmisille, tulee ottaa yhteyttä poliisiin.

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin

Pyri selvittämään asia haukkuvan koiran omistajan kanssa. Koiran omistaja ei usein ole tietoinen, että koira haukkuu omistajan ollessa poissa kotoa, joten tämänkin vuoksi asiasta on hyvä omistajalle kertoa. Mikäli et tunne omistajaa, voit lähestyä häntä esimerkiksi kirjeellä. Kirjeessä voit kertoa lyhyesti milloin koira aloittaa haukkumisen ja onko haukkuminen säännöllistä ja jatkuvaa. Mikäli omistaja ei yritä puuttua koiran häiritsevään haukkumiseen, voi asiasta olla yhteydessä isännöitsijään tai taloyhtiön hallitukseen.

Koiria saatetaan käyttää ulkoilemassa eri aikoihin päivästä, jolloin et ole näkemässä, kun sitä viedään ulkoilemaan/lenkille. Moni koiran omistaja saattaa myös käyttää koiraa juoksemassa vapaana sellaiseen sallitulla alueella ja käyttää koiraa siellä autolla, jolloin voi näyttää, ettei koira pääse ulkoilemaan perinteiseen tyyliin hihnassa. Joskus voi myös olla tilanteita, että koiralla on jokin sairaus, joka estää sen liiallisen lenkittämisen ja koiraa käytetään vain tarpeillaan nopeasti. Katso koiraa, onko se hyvinvoivan näköinen? Liikkuuko koira hyvin ja onko se terveen näköinen? Asiasta voi tiedustella myös suoraan omistajalta, mikäli haluaa lisätietoa koiran ulkoilutuksesta.

Kissaa ei saa pitää irrallaan taajama-alueella. Asiasta voi keskustella suoraan naapurin kanssa tai mikäli ei tunne omistajaa, voi lähestyä asiasta esimerkiksi kirjeellä. Lisäksi voi olla yhteydessä taloyhtiön isännöitsijään tai hallitukseen ja keskustella vapaana ulkoilevasta kissasta. Irrallaan kulkevista kissoista säädetään mm. järjestyslaissa, eläinten hyvinvointilaissa, metsästyslaissa sekä terveydensuojelulaissa. Rikoslaissa säädetään omaisuuden vahingoittamisesta sekä kotirauhan rikkomisesta.

Irrallaan olevat kissat ovat alttiina vaaroille ulkoillessaan vapaana. Ne voivat lisäksi aiheuttaa vahinkoa julkiselle ja yksityiselle omaisuudelle. Lisäksi kissojen jätökset muodostavat lasten leikkipaikoilla ja hiekkalaatikoissa terveysriskin, sillä lapset voivat saada eläinten jätöksistä loistartunnan. Eläimen omistaja on korvausvelvollinen lemmikkieläimen aiheuttamasta omaisuuden tärvelemisestä. Eläimen omistajan on huolehdittava eläimen hyvinvoinnista ja eläimelle turvallisesta pitopaikasta sekä siitä, että eläin ulkoilee kytkettynä tai muutoin omistajansa valvonnassa.

Ruokaviraston sivuilta löytyy eläinten tuonti- ja vientisivusto, missä on ajantasaisin tieto asiaan liittyen. Tärkeintä on tarkistaa, että sinulla on kaikki tarvittavat asiakirjat eläimelle olemassa, kun tuot sen Suomeen.  Ruokavirastoon voi myös soittaa ja kysellä lisätietoa. Tuoja on aina itse vastuussa tuotavasta eläimestä.

Eläinsuojeluilmoituksen voi tehdä kuka vain, mikäli epäilee, että eläintä kohdellaan eläinten hyvinvointilain vastaisesti. Eläinten hyvinvointilakiin ja eläinsuojeluasetuksiin on kirjattuna mm. eläimen käsittelyyn, ruokintaan ja käyttöön liittyvää lainsäädäntöä, joka asettaa minimitason eläimen pidolle. Mikäli et ole varma onko aihetta eläinsuojeluilmoituksen tekoon, ole yhteydessä alueesi valvontaeläinlääkäriin ja keskustele asiasta.