Elintarvikehuoneistot

Viimeksi päivitetty: 15.03.2024

Elintarvikehuoneistoja ovat esimerkiksi :

  • elintarvikemyymälät ja kioskit
  • ravintolat ja kahvilat
  • työpaikkaruokalat
  • leipomot
  • koti, jossa valmistetaan ammattimaisesti elintarvikkeita
  • liikkuvat myyntiteltat tai myyntivaunut
  • elintarvikkeiden verkkokaupat
  • hyväksytyt elintarvikehuoneistot (eläimistä saatavien elintarvikkeiden käsitteleminen ennen vähittäismyyntiä)
  • kontaktimateriaalien valmistuspaikat.

Elintarvikehuoneiston tilojen ja toiminnan suunnittelu

Elintarvikevalvontaan kannattaa olla yhteydessä jo hyvissä ajoin toimintaa suunniteltaessa. Annamme neuvoja tilavaatimuksista, omavalvonnasta ja elintarvikehuoneiston rekisteröinnistä tai hyväksymisen hakemisesta. Kun rakennetaan uutta elintarvikehuoneistoa tai huoneistoon tehdään rakenteellisia muutoksia, tulee olla yhteydessä myös alueen rakennusvalvontaviranomaiseen. Ole tarvittaessa yhteydessä myös palo- ja pelastusviranomaisiin. 

Elintarvikehuoneiston perustaminen ja omavalvonta, Ruokavirasto

Ravintolatoiminnan aloittaminen, Ruokavirasto

Tilat ja rakenteet

Elintarvikehuoneistossa on oltava toimintaan nähden riittävät työtilat, säilytystilat ja varastotilat. Siivousvälineiden säilyttämistä varten tulee olla varasto. Elintarvikehuoneiston pintamateriaalien tulee olla helposti puhtaana pidettäviä. Vesipisteiden määrässä tulee huomioida elintarvikkeiden pesu, käsienpesupisteet sekä astioiden ja välineiden pesu. Ilmanvaihdon tulee olla toimintaan nähden riittävän tehokas.  

Omavalvonta

Elintarvikealan toimija on oltava omavalvontasuunnitelma tai muu vastaava järjestelmä, jonka avulla hallitaan elintarvikkeisiin liittyviä vaara- ja riskitekijöitä. Omavalvonnan tulokset on kirjattava riittävällä tarkkuudella. Omavalvontasuunnitelma tulee olla käytössä heti yrityksen toiminnan alkaessa. Omavalvontasuunnitelma ja sen toteutus tarkastetaan Oiva-tarkastusten yhteydessä. Päijät-Hämeen ympäristöterveyden elintarvikevalvonnasta voi kysyä ohjeita ja neuvoja omavalvontasuunnitelman laatimiseen. 

Ruokaviraston omavalvontaohjeistus

Oma vesi

Jos elintarvikehuoneistossa käytetään oman kaivon vettä, tulee siitä tehdä ilmoitus/selvitys ennen toiminnan aloittamista.

Päijät-Hämeen ympäristöterveys valvoo omaa kaivovettä käyttävien elintarvikehuoneistojen vedenlaatua säännöllisin näytteenotoin.