Hyväksytyt elintarvikehuoneistot

Viimeksi päivitetty: 15.03.2024

Hyväksytty elintarvikehuoneisto eli laitos

Elintarvikehuoneistolle, jossa aiotaan harjoittaa eläimistä saatavien elintarvikkeiden käsittelyä ennen vähittäismyyntiä, tulee hakea elintarvikehuoneiston hyväksymistä. Laitoshyväksyntää edellyttäviä toimintoja ovat esimerkiksi: 

  • kalan perkaus ja kalajalosteiden valmistus
  •  lihan leikkaus ja lihavalmisteiden valmistus
  •  maitotuotteiden valmistus raakamaidosta
  •  munapakkaamotoiminta.

Hyväksymistä tulee hakea myös silloin, jos laitoksen toiminta muuttuu olennaisesti (esim. tuotantolaitoksen laajennus tai uusi toiminta). Hakemuksen mukainen toiminta voi alkaa vasta kun valvontaviranomainen on tehnyt hyväksymispäätöksen. 

Ennen hyväksymispäätöstä valvontaviranomainen tarkastaa, täyttääkö tilat ja suunniteltu toiminta tiloissa lainsäädännön asettamat vaatimukset. Toimijan tulee esittää tarkastettavaksi laatimansa omavalvontasuunnitelma. 

Laitostoimintaa suunniteltaessa on suositeltavaa olla yhteydessä elintarvikevalvontaan.

Toimialakohtaisia ohjeita elintarvikehuoneiston perustamiseksi löytyy Ruokaviraston sivulta