Ulko- ja tilapäismyynti

Viimeksi päivitetty: 15.03.2024

Elintarvikkeiden ulko- ja tilapäismyynti

Liikkuvat elintarvikehuoneistot ovat siirrettävissä olevia myynti- tai tarjoilupisteitä tai elintarvikkeiden valmistus- tai käsittelytiloja. Ne voivat liikkua tai niitä voidaan siirtää paikasta toiseen yhden tai useamman kunnan alueella. Tyypillisesti liikkuvat elintarvikehuoneistot toimivat erilaisissa tapahtumissa, messuilla markkinoilla ja toreilla. Liikkuvia elintarvikehuoneistoja ovat esimerkiksi erilaiset myyntiautot, telttakatokset ja pienet kioskit.

Elintarvikealan toimijan on tiedotettava elintarvikehuoneiston saapumisesta niiden kuntien valvontaviranomaisille, joiden alueella toimintaa harjoitetaan (Elintarvikelaki 15 a §). Tiedon on oltava viranomaisella viimeistään neljä arkipäivää ennen ilmoitetun toiminnan aloittamista ja viimeistään kaksi viikkoa ennen hyväksytyn toiminnan aloittamista. Kausiluontoisesta toiminnasta (esim. säännöllinen torimyynti) tulee tehdä ilmoitus vuosittain.

Jos toiminta toistuu esimerkiksi viikoittain tiettynä päivänä, voi toimija tehdä tiedottamisen pidemmälle ajalle tai toistaiseksi voimassa olevana. Toimija voi myös tiedottaa valvontayksikköä liikkuvasta elintarvikehuoneistosta jo hyvissä ajoin, esimerkiksi vuoden alussa, jos tietää jo ennalta tulevan vuoden myyntitapahtumat. 

Tiedotteen liikkuvan toimijan saapumisesta ympäristöterveyskeskuksen toimialueelle voi toimittaa sähköpostina terveysvalvonta@hollola.fi‎.