Maksut

Päijät-Hämeen ympäristöterveyden maksutaksa ja oikaisuvaatimusohjeet

Päijät-Hämeen ympäristöterveyden maksutaksa ja oikaisuvaatimusohjeet (avautuu uuteen välilehteen)

Maksutaksa

Terveydensuojelu-, elintarvike-, tupakka- ja lääkelain mukaisten ilmoitusten ja hakemusten käsittelystä, mittauksista ja näytteenotoista sekä valvontasuunnitelmaan kuuluvista tarkastuksista peritään ympäristöterveyslautakunnan hyväksymän taksan mukainen maksu. Tarkastusmaksun lisäksi peritään 40 €:n suuruinen käyntimaksu, joka vastaa keskimääräistä matka-aikaa toimistolta valvontakohteeseen. Tupakka- ja lääkelain mukaisilta valvontakohteilta peritään vuosittainen valvontamaksu.

Perusmaksu

Elintarvike- ja terveydensuojelulain suunnitelmallisen valvonnan piirissä olevilta valvontakohteilta peritään 150 € suuruinen vuosittainen perusmaksu lakialoittain. Valvontakohteelta, joka lisätään kesken kalenterivuotta suunnitelmallisen valvonnan piiriin, ei peritä valvonnan perusmaksua kyseiseltä kalenterivuodelta. Jos toimija tekee ilmoituksen toiminnan lopettamisesta kesken kalenterivuotta, valvonnan perusmaksun periminen päättyy seuraavan kalenterivuoden alusta.

Puu hiirenkorvalla

Eläinlääkäripalvelut

Kunnaneläinlääkärin vastaanottokäynneistä sekä tilakäynneillä käytettävistä laitteista peritään taksan mukainen maksu. Eläinlääkäripäivystyksen puhelinpalvelusta peritään soittajalta maksua puhelun pituuden mukaan. Maksun suuruus on 2,035 €/min klo 8 – 20 ja 4,006 €/min klo 20 – 8.

Eläimet