Verkostovesi

Viimeksi päivitetty: 15.03.2024

Päijät-Hämeen ympäristöterveys valvoo toimialueensa kuntien vesilaitosten toimintaa ja niiden jakaman talousveden laatua säännöllisesti. Talousveden laatua valvotaan sosiaali- ja terveysministeriön asetusten mukaisesti.  

Vesilaitosten on yhteistyössä terveydensuojelun kanssa laadittava valvontatutkimusohjelma/näytteenottosuunnitelma. Valvontatutkimusohjelmassa arvioidaan veden laatuun liittyvät riskitekijät sekä säännöllisen näytteenoton tarve. Lisäksi vesilaitokset, vedenottamot sekä niiden lähiympäristö ja vesilaitosten omavalvonnan tulokset tarkastetaan säännöllisesti. 

Vesilaitos on vastuussa toimittamansa veden laadusta. Vesilaitoksen on säännöllisesti tiedotettava veden laadusta veden käyttäjille. Kiinteistön omistajat vastaavat omien putkistojen ja vesilaitteistojen vaikutuksista veden laatuun. Kiinteistöjen vesilaitteisto ja veden käytön säännöllisyys voivat vaikuttaa veden käyttäjän saaman talousveden laatuun. Jos vesi seisoo kiinteistön putkistossa voi esimerkiksi veden mikrobien määrä lisääntyä ja lämpötila sekä rautapitoisuus kohota. 

Talousveden laadun takaamiseksi kannattaa vettä juoksuttaa aina ennen käyttöä.

Veden aiheuttamassa terveyshaittaepäilyssä syyt veden laatuhäiriöön selvitetään yhteistyössä terveydensuojelun, vesilaitoksen, kiinteistön omistajan tai veden käyttäjän kanssa. Tarvittaessa talousvesi voidaan määrätä desinfioitavaksi tai muuten käsiteltäväksi, jolloin vedenkäyttäjiä tiedotetaan ja ohjeistetaan veden käyttöä koskevista mahdollisista rajoituksista. 

Veden käyttöohjeita keittokehotuksen aikana (pdf) 

Jos havaitset vesijohtovedessä epätavallisia muutoksia, ota yhteys paikalliseen vesilaitokseen sekä tarvittaessa Päijät-Hämeen ympäristöterveyteen. Virka-ajan ulkopuolella ota yhteyttä vesilaitoksen päivystysnumeroon tai terveyskeskuspäivystykseen.