Tupakointikiellot ja rajoitukset

Viimeksi päivitetty: 15.04.2024

Tupakkalaissa olevien tupakointikieltojen ja -rajoitusten tarkoituksena on suojella väestöä ympäristön tupakansavun aiheuttamilta terveyshaitoilta. Tavoitteena on, ettei kukaan joudu vasten tahtoaan altistumaan tupakansavulle. Tupakointikieltoja ja -rajoituksia sovelletaan myös vesipiipun tai yrttisavukkeen polttamiseen sekä sähkösavukkeen käyttämiseen.

Tupakkalain mukaan tupakointi on kielletty

  • yleisön, työntekijöiden tai asiakkaiden käytössä olevissa sisätiloissa. Tupakointikielto koskee niin rakennuksia, kulkuneuvoja kuin muita vastaavia sisätiloja. 
  • tietyissä tapauksissa myös ulkotiloissa. Tällaisia tiloja ovat yleisten tilaisuuksia katokset tai katsomot tai muut tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetut tilat, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan sekä päiväkotien ja oppilaitosten ulkotilat.
  • leikkikentillä, joilla on turvallisuusasiakirja (kuluttajaturvallisuuslaki)
  • yleisellä uimarannalla (EU-ranta) ajalla 1.5. – 30.9.  
  • alle 18-vuotiaille hoitoa antavien laitosten ulkoalueilla (lastensuojelu)
  • yksityisessä käytössä olevan kulkuneuvon sisällä, jossa on alle 15-vuotias kyydissä.

Savutonta tupakkatuotetta (esim. nuuska) ei saa käyttää päiväkotien taikka perusopetusta, ammatillista koulutusta tai lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisä- ja ulkotiloissa eikä leikkikentillä.  

Tiloissa, joissa tupakointi on kielletty, tulee olla helposti havaittavissa oleva tupakoinnin kieltävä opaste.