Vähä-Tiilijärvi

Uimavesi

Päijät-Hämeen ympäristöterveys valvoo toimialueellaan yleisiä uimarantoja, talviuintipaikkoja, kylpylöitä, uimahalleja ja uima-altaita. Toimipaikkojen terveydellisiä olosuhteita arvioidaan säännöllisin tarkastuksin sekä vesienlaatua seurataan näytteenotoin. Lue lisää uimavesistä

Vähä-Tiilijärvi

Terveydensuojeluviranomaiset valvovat uimaveden laatua

Uimavettä on niin luonnonvesi uimarannoilla kuin myös allasvesi uimahalleissa. Uimaveden laadulle on asetettu lainsäädännössä laatunormit, jotka veden on täytettävä, jottei siitä aiheutuisi käyttäjille terveyshaittaa. Kunnan terveydensuojeluviranomaiset valvovat uimaveden laatua, mutta myös toimijoiden pitää säännöllisesti seurata sitä. Viime kädessä toimija vastaa toimintansa terveellisyydestä. Lue lisää uimavesistä

Uimavesi – Valvira (avautuu uuteen välilehteen)

Sinilevät uimarannoilla

Uimavedessä voi joskus esiintyä sinileviä. Lämmin, tyyni sää ja hyvät ravinneolosuhteet edistävät sinilevien kasvua ja esiintymistä. Sinilevät voivat esiintyä vedessä hippusina tai värjätä veden vihreäksi ja jopa muodostaa veden pinnalle paksuja leväkasaumia. Sinilevätilanne vaihtelee eri järvissä. Kukinnan eli sinileväkasaumien esiintymistä ja kestoa on vaikea ennustaa ja hallita. Tuulet ja virtaukset liikuttelevat sinilevämassa, jonka takia sinilevän määrä vedessä voi vaihdella nopeasti jopa saman päivän aikana. Lue lisää sinilevistä

Sinilevät eli syanobakteerit – THL

Jos havaitset sinilevää

  • Vältä uimista runsaiden sinileväesiintymien aikana – myös vähäinen esiintymä voi aiheuttaa oireita.
  • Jos kuitenkin uit, käy suihkussa uimisen jälkeen.
  • Älä päästä lapsia tai lemmikkieläimiä rantaveteen leikkimään tai uimaan.
  • Vettä ei saa käyttää ihmisten tai eläinten juomavetenä edes keitettynä.
  • Älä käytä sinileväpitoista vettä pesu- tai löylyvetenä.
  • Vettä ei suositella syötäväksi tarkoitettujen kasvien kasteluun.