Puun pienpoltto ja pöly

Viimeksi päivitetty: 15.04.2024

Puun pienpoltto

Puun pienpoltto on yleistynyt ja poltosta syntyvien pienhiukkasten määrä päästölähteenä on lisääntynyt. Lisääntynyt puun pienpoltto on lisännyt myös savun ja koettujen savuhaittojen määrää asutusalueilla. Puun pienpoltossa tulee ottaa huomioon monia asioita. Puun pienpoltto-ohjeita noudattamalla voidaan vähentää puunpoltosta aiheutuvia päästöjä ja säästää puuta ja energiaa ja välttyä savun aiheuttamilta haitoilta. Tulisijojen käytöstä ei saa aiheutua terveyshaittaa aiheuttavia savuhaittoja muihin asuntoihin.

Terveydensuojelun tehtäviin kuuluu mahdollisen savun aiheuttaman terveyshaitan selvittäminen ja toteaminen asuntojen sisätiloissa. Haittatilanteissa terveydensuojelu neuvoo ja ohjeistaa ja tarvittaessa kehottaa haitan aiheuttajaa toimenpiteisiin poistamiseksi ja vähentämiseksi. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen puolestaan selvittää ulkona koettuja haittoja. Savuhaittavalituksia tulisi selvittää viranomaisyhteistyönä ympäristönsuojelun kanssa. 

Pöly

Katupöly kaupungissa ja sorateiden pöly maaseudulla saattaa aiheuttaa terveyshaittaa tai pahentaa astmaa sairastavien astmaoireita. Pölyhaittaa aiheuttaa yleensä yleinen tieliikenne. Koska yleisessä tieliikenteessä ei haitan aiheuttajaa voida yksilöidä, on terveydensuojelun hankalaa puuttua pölyn aiheuttamiin haittoihin.

Mikäli kokee haittaa pölyävästä hiekkatiestä, tulisi selvittää tien ylläpitäjä ja ottaa yhteyttä ylläpidosta vastaavaan. Soratien kasteleminen auttaa pölyisyyteen.

Sorakuljetukset ym. vastaavat työmaakuljetukset ovat usein ympäristöluvallista toimintaa. Ympäristöluvan myöntää kunnan ympäristönsuojelu, johon on hyvä olla näissä tapauksissa yhteydessä.