Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöt ovat lisääntyneet, mikä tuo myös Suomeen yhä pidempiä ja tukalampia hellejaksoja. Kuumuudelle herkkiä väestöryhmiä ovat etenkin iäkkäät, pitkäaikaissairaat ja lapset.

Helteiden aiheuttamat haitat ilmenevät usein samana päivänä tai muutaman päivän viiveenä.

Kuumuus sekä hikoilusta aiheutuva neste- ja suolavajaus voivat johtaa lämpösairauksiin, kuten lämpöuupumukseen tai lämpöhalvaukseen.

  • Lämpöuupumuksen oireita ovat esimerkiksi voimakas jano, voimakas hikoilu tai viileä ja nihkeä iho, heikotus, päänsärky, huimaus, ärtyisyys, pahoinvointi ja elimistön lämpötilan nousu.
  • Lämpöhalvauksesta puhutaan, jos oireet muuttuvat henkeä uhkaaviksi. Siihen viittaavia oireita ovat esimerkiksi hengityksen vaikeutuminen, nopea ja heikko sydämen syke, poikkeava käytös tai sekavuus.
  • Lämpörasitus voi myös pahentaa pitkäaikaissairauden tai vakavan akuutin sairauden oireita.  Esim. hengityselinsairaudet, diabetes, dementia ja skitsofrenia.

Hyviä vinkkejä hellehaittojen torjuntaan löytyy Terveyden ja hyvin voinnin laitoksen nettisivulta.

Kuvassa hellehaittojen torjuntavinkkejä iäkkäille ja miksei muillekin.

Miten toimia kuuman terveyshaittojen ehkäisemiseksi.